ทัวร์กระบี่วันเดียว ทัวร์กระบี่ 1 วัน เที่ยวกระบี่ แพคเกจทัวร์กระบี่ กับกระบี่เดย์ทริปในราคาประหยัด
krabidaytrip
 
   
krabi

ทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน

 

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน

 

ทัวร์กระบี่ 1 วัน

 
 

ทัวร์ภูเก็ต - กระบี่ 1 วัน

 
 
phuket

ทัวร์ภูเก็ต 1 วัน

 
 

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน

 
 

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

 

ทัวร์ภูเก็ต 5 วัน 4 คืน

   
 
วิธีการสั่งจอง และชำระเงิน
 
1. สั่งจองล่วงหน้า ได้ทาง
 
Email :   tourkonphuket@gmail.com ทุกวัน
   
ทางโทรศัพท์: 076 – 354129 หรือ 081 – 2700974 หรือ 081 - 2702530
   
ทาง Fax. 076 – 354129
   
GTalk : tourkonphuket@gmail.com
   
Line ID : Tourkonphuket
   
Facebook www.facebook.com/krabidaytrip
 
2. เมื่อทำการสั่งจองแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี
 
ชื่อบัญชี น.ส.ดุษฎี องค์เทียมสัคค
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน ออมทรัพย์ เลขที่ 738-2-708398
 
 
ชื่อบัญชี น.ส.ดุษฎี องค์เทียมสัคค์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามพารากอน ออมทรัพย์ เลขที่ 218-230327-9
 
 
ชื่อบัญชี น.ส.ดุษฎี องค์เทียมสัคค
ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต ออมทรัพย์ เลขที่ 102-2-23460-7
 
 
ชื่อบัญชี น.ส.ดุษฎี องค์เทียมสัคค์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามกอง(ภูเก็ต)
ออมทรัพย์
เลขที่ 805-217-688-9
 
 
การยกเลิกการจอง และการคืนเงิน
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
 

แบบ One Day Trip

- ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่  30 วัน ขึ้นไป  คืนเงินให้ลูกค้าเต็มจํานวนเงิน
- ยกเลิกการเดินทางก่อนถึงวันเดินทาง 29 - 14 วัน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก
30 % ของ ยอดเงินที่ทําเสนอราคาทั้งหมด 
- ยกเลิกการเดินทางก่อนถึงวันเดินทาง  7 - 13  วัน  จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก  50 %    ของยอดเงินที่ทําเสนอราคาทั้งหมด
- ยกเลิกการเดินทางก่อนถึงวันเดินทาง  น้อยกว่า  7 วัน ทางทัวร์คนภูเก็จขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน (เก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก  100%)
- การยกเลิกจะยกเลิกได้เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ทัวร์คนภูเก็จเท่านั้น  และจะทําการคืนเงินส่วนที่
เหลือจากการหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกแล้วทางบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้  หลังจากยืนยันการยกเลิกแล้ว  7  วัน
** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงเทศกาล  และท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง  ทางทัวร์คนภูเก็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก  และไม่คืนเงินมัดจํา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น **

แบบ Package

ทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ  ทางทัวร์คนภูเก็จ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  ทางทัวร์มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวตามรายการ  ไม่สามารถขอหักค่าบริการได้  เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 
เงื่อนไขการยกเลิกห้องพัก 
 
- ผู้จองจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย  45  วัน  และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 10 % ของยอดมัดจำทั้งหมด
- กรณี แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางน้อยกว่า 45 วัน  และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เป็นค่าห้องพัก 1 คืน
- ผู้ประสงค์จะยกเลิกการบริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 
5. รับชำระด้วยบัตรเครดิต
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
 
 

5 อันดับ แพ็คเกจยอดนิยม

 

ทัวร์กระบี่ -ตรัง 2 จังหวัด new

   
 

ทัวร์ตรัง

 
 

แพ็จเกจทัวร์พังงา 1 วัน

 
 

รีวิวโรงแรม

 
hotel
 
 
 

นิตยสารคนภูเก็ต

 
konphuketmagazine
 
 
 
 
 
 
 
     

 
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
krabi
 
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
phuket
 
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
phangnga
 
ข้อควรรู้
pp
 
     
   
   
 
ทัวร์คนภูเก็ต | ทัวร์ต่างประเทศ |เทศกาลของภูเก็ต | ทัวร์กระบี่ ตรัง | ทัวร์พังงา | ทัวร์ตรัง | ทัวร์ภูเก็ตราคาพิเศษ | ทัวร์ไทยเที่ยวไทย | ทัวร์ภูเก็ต พังงา กระบี่ | ทัวร์กระบี่วันเดียว |
จองโรงแรม ทัวร์ภูเก็ต
| ทัวร์พีพี | ทัวร์ภูเก็ต พังงา | เที่ยวภูเก็ต | ทัวร์ภูเก็ต พีพี | ทัวร์ภาคใต้ | โปรโมชั่นท่องเที่ยว | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ |
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง | ท่องเที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด | ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ | ทัวร์ทะเล ภูเก็ต | ท่องเที่ยวภูเก็ต |โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต | เที่ยวภูเก็ต | ทีวีภูเก็ต | วิทยุภูเก็ต | ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต - อันดามัน|
 
สำนักงานกระบี่ 15/2 ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
สำนักงานใหญ่ 68/6 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าเจ้าฟ้า ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 31/00896 ใบทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 3839900045774
webdesign By Morgan Creation